Etu, Daarbinnen

 

Mogelijkheden

 

Aanvankelijk bestond het universum uit talloze sterren en planeten die willekeurig om sferen en hemelbanen heen zweefden. In het midden van het universum lagen zestien hoepels om elkaar heen. Zij vormden het skelet van de aarde. De zon besloot dat de tijd was gekomen om de aarde haar vorm te geven. Hij vroeg alle hemellichamen om naar het midden van het universum te komen waar de zestien hoepels lagen en sprak: ‘Ik heb jullie hier naartoe geroepen voor een heilig doel, namelijk om mij te helpen de aarde te vormen.' De aarde was toen als een pasgeboren kind: ze was naakt en om haar heen verzamelden zich allerlei elementen die haar zouden vormen tot wie ze nu is. Een oneindigheid aan mogelijkheden lagen nog voor haar open. Ook voor ons mensen liggen er aanvankelijk talloze mogelijkheden voor ons open, maar naarmate de mens ouder wordt, lijken er steeds meer beperkingen in het leven te komen. Deze beperkingen zijn echter slechts fysiek. Jouw fysieke verschijning is het raamwerk waarbinnen jij een ik-bewustzijn kunt vormen. De geest van dat ik heeft ongekende mogelijkheden. In welke fysieke omstandigheid je je ook bevindt, niemand kan je jouw geestelijke vrijheid en al de mogelijkheden om je geest te ontwikkelen ontnemen.Verleg je aandacht vandaag van je beperkingen naar je mogelijkheden.

 

560-days Calendar

Today:

Day 486  Cyclus 62

season color: red

Calculator

Select a date and click the calculate button.