Tunkan Tipi, het Huis van de Vader

 

Volheid

 

Alles wat door de zon verlicht en verwarmd wordt is Tunkan Tipi. Het Huis van de Vader omvat alles wat door Wakan Tanka is geschapen. Op macroniveau is Tunkan Tipi de kosmos en op microniveau is het het menselijk lichaam. Zoals de zon de kosmos definieert, zo definieert jouw adem je lichaam. Dat wat door de zon verlicht wordt is de kosmos en dat wat door jouw adem gevoed wordt is jouw lichaam. Een oppervlakkige ademhaling is zoals de zon die langzaam dooft en de kosmos die steeds kleiner wordt. Door een oppervlakkige ademhaling ervaar je niet de volledige volheid en potentie van je lichaam. Voed jezelf vandaag met je adem en ervaar de volheid van jouw bestaan.

 

 

560-days Calendar

Today:

Day 366  Cyclus 63

season color: blue

Calculator

Select a date and click the calculate button.