Cyclus Calender

  • Date: 29-10-2020
  • Creativity power: 18
  • Shaping power: 3
  • Cyclus day: 319
  • Season: 3
  • Cyclus: 62

Cante Wakan, het Heilige Hart

 

Integriteit

 

De zonnedans is één van de zeven heilige ceremonies van de Lakota. In de ceremonie worden grote offers gedaan om te bidden voor welvaart, heling of richting. Van dansers wordt een grote integriteit verwacht. Iemand die een zonnedans gaat doen, doet, of heeft gedaan, wordt geacht oprecht en zuiver te zijn. Tijdens de dans laat je je hart aan alle mensen zien die aanwezig zijn. Een integer mens doet wat hij zegt en zegt wat hij doet. Dit is iets wat maar weinigen van zichzelf kunnen zeggen. Het vereist een enorme zelfdiscipline om werkelijk altijd te doen wat je zegt en altijd te zeggen wat je doet. Een integer mens verloochent zichzelf niet. Hij weet wat zijn waarheid is en doet daar niet aan af. Hij krijgt er een prachtig kado voor terug: hij kan nooit ergens spijt van hebben. Als je op ieder moment, in iedere situatie integer bent, kun je jezelf nooit iets kwalijk nemen: je hebt het beste gegeven dat je hebt.

 

Ksapa, Weten

 

Innerlijke stem

 

Grote Sterman was betoverd door Witte Stervrouw en maakte een reis door de hemelen om naar haar toe te gaan. Op zijn pad kwam hij vele obstakels tegen. Iedere keer overwon Grote Sterman die obstakels door heilige liederen te zingen en de krachten van zijn heilige bundel te gebruiken. Uiteindelijk kwam hij aan bij het huis van Witte Stervrouw. Zij werd bewaakt door vier sterren die de krachten van de regen, de wind, de bliksem en de donder bezaten. Grote Sterman zwichtte niet voor de bliksem en de donder, de striemende regen en de harde tegenwind. Gestaag liep hij verder totdat hij Witte Stervrouw bereikte. Grote Sterman had vertrouwen in zichzelf. Hij had vertrouwen in zijn innerlijke stem. Om de wijsheid van je innerlijke stem te horen, moet je het stil maken in jezelf. Je innerlijke stem wordt vaak overstemd door de gedachten in je hoofd en de invloeden van buitenaf. Grote Sterman maakte het stil in zichzelf door een heilig lied te zingen. Daarmee focuste hij zijn gedachten en weerde de invloeden van buiten af. Maak het stil in jezelf en luister naar je innerlijke stem.

 

Please login to share your thoughts with us login or register if you are not a member.

560-days Calendar

Today:

Day 319  Cyclus 62

season color: blue

Calculator

Select a date and click the calculate button.