Cyclus Calender

  • Date: 3-8-2021
  • Creativity power: 16
  • Shaping power: 8
  • Cyclus day: 37
  • Season: 1
  • Cyclus: 63

Wakanka, de Zienster

 

Projectie

 

Wakanka had het visioen dat haar dochter, Ite, met de goden zou leven. Wakanka verlangde zo naar de vervulling van dat visioen dat ze meedeed met een sluw plan. Het plan kwam uit en Wakanka werd verbannen en Ite werd Anog Ite, de Vrouw met het Dubbele Gezicht, en zou nooit meer met de goden leven. Wat Wakanka niet wist, was dat Ite op het moment van het visioen al samen met een god leefde! Haar man was de god Tate die een menselijke vorm had aangenomen waardoor niemand wist dat hij een god was. Wakanka projecteerde haar eigen verlangen, het verlangen om op een dag een god te worden, op haar dochter. Ze laat zien dat een projectie je zicht op de werkelijkheid vertroebelt. Iedere projectie, of het nu een aanname, verwachting of invulling is, creëert verwarring: het is simpelweg niet de werkelijkheid, maar een hersenspinsel. Probeer je projecties los te laten door een stap terug te doen. Wakanka kwam in actie om gestalte aan haar projectie te geven en maakte daarmee veel kapot. Neem dus geen actieve, maar een ontvankelijke houding aan. Doe een stap terug en probeer te luisteren in plaats van in te vullen.

 

Iyekiya, Jezelf herkennen

 

Verontwaardiging

 

Op een nacht had een man een droom. Hij droomde dat hij met God over het strand liep. In de hemelen zag hij scènes uit zijn leven. Bij iedere scène zag hij twee paar voetafdrukken in het zand: één van hem en één van God. Nadat de laatste scène van zijn leven zich in de hemelen had afgespeeld, keek hij naar de voetsporen in het zand. Hij zag dat op veel plaatsen slechts één paar voetafdrukken stond, precies op die momenten dat hij het moeilijk had gehad! Verontwaardigd richtte hij zich tot God en vroeg hem waarom God hem juist op de momenten dat hij hem het hardst nodig had gehad in de steek had gelaten. God antwoordde: ‘Mijn zoon, ik houd van je en zou je nooit verlaten. Tijdens jouw beproevingen en verdriet, daar waar je slechts één paar voetafdrukken ziet, heb ik je gedragen.’

 

Please login to share your thoughts with us login or register if you are not a member.

560-days Calendar

Today:

Day 37  Cyclus 63

season color: yellow

Calculator

Select a date and click the calculate button.