Cyclus Calender

  • Date: 22-2-2020
  • Creativity power: 8
  • Shaping power: 12
  • Cyclus day: 69
  • Season: 1
  • Cyclus: 62

Wakinyan Oyate, het Uitverkoren Volk

 

Vrijgevigheid

 

De Wakinyan Oyate zijn de vrije mensen die leven met de vier deugden: moed, kracht, vrijgevigheid en integriteit. In de oude tijd werden deze deugden van alle mensen gevraagd. Zo bleef het volk in harmonie leven. Alleen wanneer iedereen het goed had, kon een individu het goed hebben. Delen stond daarom hoog in het vaandel. Na een succesvolle jacht werd het vlees gelijk verdeeld onder alle kampbewoners, niet enkel aan degenen die mee hadden gedaan aan de jacht. Kun jij makkelijk delen? Kun jij makkelijk iets weggeven? Echte vrijgevigheid kent geen grenzen. Degene die echt vrijgevig is geeft datgene weg wat het moeilijkste is om weg te geven. Door oprecht te delen leer je iets heel belangrijks: loslaten. Je leert je te onthechten van je bezit en de status of eigenwaarde die je daaraan ontleent. Geef vandaag iets weg waaraan je gehecht bent. Hoe vaker je dit doet, hoe makkelijker het zal worden en hoe rijker je je zult voelen.

 

Omaste, Zonneschijn

 

Warmte

 

Een moeder is voor haar baby wat de zon is voor de aarde: de bron van levengevende warmte. Warmte is een basisbehoefte van ieder mens: we zijn allemaal gelijk in onze hunkering naar warmte, koestering en liefde. Deze overeenkomst is een belangrijke verbinding tussen alle mensen. Wil de mensheid tot een vredig samenzijn komen, dan is het cruciaal om de gelijkheid van die behoefte in te zien. Als baby zijn we enkel in staat om warmte te ontvangen, maar naarmate we ouder worden ontwikkelt zich tevens de potentie om warmte aan anderen te geven. De zon maakt geen verschil aan wie of wat hij zijn warmte schenkt: hij verwarmt alles. Kun jij jouw warmte ook met iedereen delen? Niet alleen met je eigen kind, maar ook met dat van een ander? Zelfs diegenen die zeggen dat ze geen warmte nodig hebben, hunkeren diep in hun hart naar die koestering. Wees bereid warmte te ontvangen en te geven, ongeacht de situatie of de persoon die je voor je hebt.

 

Please login to share your thoughts with us login or register if you are not a member.

560-days Calendar

Today:

Day 69  Cyclus 62

season color: yellow

Calculator

Select a date and click the calculate button.