Cyclus Calender

  • Date: 16-7-2018
  • Creativity power: 2
  • Shaping power: 0
  • Cyclus day: 43
  • Season: 1
  • Cyclus: 61

Wazi, de Sjamaan

 

Ambitie

 

Wazi was een oude wijze man die de droom had om een god te worden. Dat bewoog hem zijn leven als mens op een waardige manier te leven: hij was wijs, vredelievend en vriendelijk. Zijn ambitie om een god te worden bracht hem echter ook in de verleiding mee te doen aan een plan van Gnaskinyan, de Kwade Genius. Gnaskinyan beloofde van Wazi een god te maken als hij meewerkte. Dat deed Wazi: hij werkte mee met het plan van Gnaskinyan en werd daarop een god. Skan, de Almacht, zag dat Wazi nog niet klaar was om met de krachten van een god om te gaan. Hij verbande Wazi daarom naar de rand van de aarde totdat die tijd gekomen was. Wazi leert ons objectief naar onszelf te kijken om te zien of we al klaar zijn voor de ambitie die we koesteren. Welke weg heb jij nog af te leggen voordat je de kwaliteiten bezit die nodig zijn voor jouw ambitie?

 

 

Unchi Iktomi, Grootmoeder Spin

 

Alomtegenwoordigheid

 

Unchi Iktomi komt in de mythologie van bijna alle Noord-Amerikaanse indianenstammen voor. De Seneca vertellen dat Grootmoeder Spin er al was voordat de schepping begon. Niemand weet hoe lang ze in haar web in de hemelen heeft gewacht totdat de schepping zou beginnen. De Hopi zien in Grootmoeder Spin de wijze godheid die op de schouders van jongemannen verschijnt wanneer zij zich in de problemen hebben gewerkt. Ze fluistert hen dan vanuit haar onuitputtelijke wijsheid in wat ze moeten doen. In de Lakota mythologie is de spin de bedrieger. Uit wraak om zijn verbanning begon hij met het bedenken van allerlei plannetjes om de anderen die op aarde woonden een hak te zetten en hun zwakke plek zichtbaar te maken. Je kunt je voor Grootmoeder Spin niet verstoppen. Ze is overal. Met haar web neemt ze iedere trilling, iedere beweging waar. Daarom weet zij alles. Kun jij Grootmoeder Spin recht in de ogen kijken? Of word je gevangen in haar web?

 

Please login to share your thoughts with us login or register if you are not a member.

560-days Calendar

Today:

Day 43  Cyclus 61

season color: yellow

Calculator

Select a date and click the calculate button.