Okiciwastepi, Harmonie

 

Harmonie

 

Ten westen van de Melkweg woont de Avondster, Witte Stervrouw, en ten oosten van de Melkweg woont de Morgenster, Grote Sterman. De Avondster en de Morgenster zijn elkanders tegengestelden. Als we naar de hemel kijken en ze zien fonkelen, zien we twee verschillende sterren. Als vrouw identificeren we ons met de Avondster en als man identificeren we ons met de Morgenster. Veel moeilijker om te zien is dat de twee sterren verbonden zijn. Door hun liefde vormen ze één geheel dat noch vrouwelijk, noch mannelijk is. Het denken in polariteiten is van het hoofd: ik ben ofwel mannelijk, ofwel vrouwelijk. Zolang we met ons hoofd proberen één van de twee te belichamen, kunnen we geen rust voelen. Harmonie ontstaat wanneer je je realiseert dat alle tegenstellingen samenkomen in jou. Je bent niet het één of het ander. Het één is niet beter dan het ander. Het één ligt besloten in het ander en samen vormen zij een harmonieus geheel.

 

560-days Calendar

Today:

Day 141  Cyclus 64

season color: green

Calculator

Select a date and click the calculate button.