Cante Wakan, het Heilige Hart

 

Integriteit

 

De zonnedans is één van de zeven heilige ceremonies van de Lakota. In de ceremonie worden grote offers gedaan om te bidden voor welvaart, heling of richting. Van dansers wordt een grote integriteit verwacht. Iemand die een zonnedans gaat doen, doet, of heeft gedaan, wordt geacht oprecht en zuiver te zijn. Tijdens de dans laat je je hart aan alle mensen zien die aanwezig zijn. Een integer mens doet wat hij zegt en zegt wat hij doet. Dit is iets wat maar weinigen van zichzelf kunnen zeggen. Het vereist een enorme zelfdiscipline om werkelijk altijd te doen wat je zegt en altijd te zeggen wat je doet. Een integer mens verloochent zichzelf niet. Hij weet wat zijn waarheid is en doet daar niet aan af. Hij krijgt er een prachtig kado voor terug: hij kan nooit ergens spijt van hebben. Als je op ieder moment, in iedere situatie integer bent, kun je jezelf nooit iets kwalijk nemen: je hebt het beste gegeven dat je hebt.

 

560-days Calendar

Today:

Day 529  Cyclus 64

season color: red

Calculator

Select a date and click the calculate button.