Wakinyan Oyate, het Uitverkoren Volk

 

Vrijgevigheid

 

De Wakinyan Oyate zijn de vrije mensen die leven met de vier deugden: moed, kracht, vrijgevigheid en integriteit. In de oude tijd werden deze deugden van alle mensen gevraagd. Zo bleef het volk in harmonie leven. Alleen wanneer iedereen het goed had, kon een individu het goed hebben. Delen stond daarom hoog in het vaandel. Na een succesvolle jacht werd het vlees gelijk verdeeld onder alle kampbewoners, niet enkel aan degenen die mee hadden gedaan aan de jacht. Kun jij makkelijk delen? Kun jij makkelijk iets weggeven? Echte vrijgevigheid kent geen grenzen. Degene die echt vrijgevig is geeft datgene weg wat het moeilijkste is om weg te geven. Door oprecht te delen leer je iets heel belangrijks: loslaten. Je leert je te onthechten van je bezit en de status of eigenwaarde die je daaraan ontleent. Geef vandaag iets weg waaraan je gehecht bent. Hoe vaker je dit doet, hoe makkelijker het zal worden en hoe rijker je je zult voelen.

 

560-days Calendar

Today:

Day 366  Cyclus 63

season color: blue

Calculator

Select a date and click the calculate button.